LED-upgrade

Länge leve ljuset!

LED-tekniken utvecklas nästan med ljusets hastighet och kommer att fortsätta göra det i framtiden. Inom bara några år kommer vi att få se nästa generation. Så därför bör du som arbetar med ljus tänka framåt när du planerar dina belysningslösningar, annars kan din investering snart vara omodern.

Välj ljus för livet

När du väljer en belysningslösning till ett projekt tar du hänsyn till många olika faktorer. Du baserar dina val på hur designen passar in i arkitekturen och omgivningen, om den har rätt ljusspridning och om den ger symmetriskt eller asymmetriskt ljus. Du vill bibehålla platsens identitet och atmosfär, och att ersätta de utvalda armaturerna när en ny energibesparande teknik introduceras är inget alternativ.

image description
image description

Design som håller

Louis Poulsens klassiker som Albertslund, Toldbod och Kipp har i årtionden varit förstahandsvalet tack vare sin tidlösa design som passar många arkitektoniska riktningar. Armaturerna håller både ur ett estetiskt perspektiv och ur delete ur ett hållbarhetsperspektiv. Även om många av våra produkter har en lång historia testar vi hela tiden ny teknik för att optimera dem så att de uppfyller de strikta energikraven.

Vad är LED-upgrade?

”LED-upgrade” är en lösning som gör att våra produkter håller ännu längre. ”LED-upgrade” (LED Retrofit kit) består av ett LED-uppgraderingskit till den specifika armaturen, så du byter bara ut de gamla eltekniska delarna mot nya, kompletta och uppdaterade LED-enheter och behåller på så sätt den ursprungliga armaturen.

Louis Poulsen har utvecklat skräddarsydda LED-upgrade till våra egna produkter för att bibehålla varje enskild armaturs identitet och egenskaper. Alla våra LED-upgrade kit är testade och dokumenterade.

image description

Fördelar med LED-upgrade

Miljö

Ekonomi

Design

Miljö

Minskad energiförbrukning (40‒80%) från dag ett och minimerat avfall eftersom bara ljuskällan och inte hela armaturen byts ut.

Energibesparingar
40-80%

Ekonomi

Allt som behövs är 15 minuter extra för en LED-upgrade samtidigt som du byter glödlampor så blir den nya ljuskällans livslängd ungefär fyra gånger så lång.

4 x längre livslängd

Design

Bibehåller armaturens estetik och ljuskvalitet och därmed även stämningen och identiteten på den plats där den placerats.

Ljusintegriteten bibehålls
timmar
timmar

Systemeffekt normaldrift* [W] {{calc.selected.normal}}
Systemeffekt nattdrift* [W] {{calc.selected.dimmed}}
Underhållsfaktor för ljuskällan LLMF {{calc.selected.llmf}}
Ljus från armaturen [Lumen] {{calc.selected.lumen}}
Drifttid normal 100 % [Timmar] {{calc.normalHours}}
Drifttid nattdimning 50 % 22–06 [Timmar] {{calc.dimmedHours}}

{{calc.yearlyEffect}} kwh

Genomsn. årlig effektförbrukning [kWh]

Sänk kostnaderna med LED-Upgrade

3000K med ND/CLO

Överskrider den maximala effekten för LED-versionen.

Systemeffekt normaldrift* [W] {{calc.type1.normal}}
Systemeffekt nattdrift* [W] {{calc.type1.dimmed}}
Underhållsfaktor för ljuskällan LLMF {{calc.type1.llmf}}
Ljus från armaturen [Lumen] {{calc.type1.lumen}}
Drifttid normal 100 % [Timmar] {{calc.type1.normalHours}}
Drifttid nattdimning 50 % 22–06 [Timmar] {{calc.type1.dimmedHours}}

{{calc.type1.yearlyEffect}} kwh

Genomsn. årlig effektförbrukning [kWh]

{{calc.type1.yearlySavings}}%

Genomsn.
elbesparing

4000K med ND/CLO

Överskrider den maximala effekten för LED-versionen.

Systemeffekt normaldrift* [W] {{calc.type2.normal}}
Systemeffekt nattdrift* [W] {{calc.type2.dimmed}}
Underhållsfaktor för ljuskällan LLMF {{calc.type2.llmf}}
Ljus från armaturen [Lumen] {{calc.type2.lumen}}
Drifttid normal 100 % [Timmar] {{calc.type2.normalHours}}
Drifttid nattdimning 50 % 22–06 [Timmar] {{calc.type2.dimmedHours}}

{{calc.type2.yearlyEffect}} kwh

Genomsn. årlig effektförbrukning [kWh]

{{calc.type2.yearlySavings}}%

Genomsn.
elbesparing

* För armaturer med CLO är systemeffekter angivna som medeleffekt över livstiden. OBS! Kalkylatorn beräknar endast elbesparing. Besparingar på inköp och byte av ljuskällor tillkommer.

Kipp och LED-upgrade

1997 designade Alfred Homann lyktan Kipp för urbana miljöer där ljuset ska vara både funktionellt och behagligt. Den är designad för att klara tuffa väderförhållanden och vandalism år efter år. Det blev därför tydligt att Kipp var en av de första armaturerna från Louis Poulsen som behövde utrustas inför framtidens LED-teknik. LED-upgrade kittet till Kipp innehåller alla de delar som behövs för att göra Kipp ännu mer rustad för framtiden än den redan är.

Energibesparingar för Kipp med retrokit
57-81%

Mer om Kipp Lyktan

Specifikationer och material