Your form has been sent successfully.
Kelvin Adjustable

Light works for you

Människan har alltid följt solen och tvingats anpassa sitt liv efter dagsljuset och årstidernas växlingar. Med vår tids sätt att leva och arbeta tillbringar vi normalt sett ca 90 % av vår tid inomhus och mindre än 10 % utomhus. Det innebär att vi exponeras för artificiellt ljus under merparten av tiden och upplever mycket lite av det energigivande, naturliga ljuset.

Naturligt ljus är dynamiskt – liksom våra behov under dagen

Vår dygnsrytm reagerar naturligt på förändringar i ljuset som omger oss. Vår inbyggda klocka styrs bland annat av följande två hormoner: Melatonin, som gör dig trött/dåsig och kortisol, som får dig att känna dig vaken/pigg. När vi exponeras för högre färgtemperaturer och ljusnivåer dämpas melatoninnivån, och vi känner oss mer vakna och pigga. Vi människor kan dock inte prestera på topp med den högsta färgtemperaturen under en hel arbetsdag – för att nå vår fulla potential behöver vi variation och vila.

image description
image description

Den mänskliga arbetsplatsen

Vår förmåga att fokusera på en given uppgift och föda goda idéer kräver mer än bra kaffe på kontoret. Människokroppen är inte skapad för att sitta ihopsjunken på en stol åtta timmar i sträck, och därför investerar många företag i akustik och i ergonomiska möbler för att skapa optimala arbetsförhållanden.

Med tanke på den starka inverkan som ljuset har på vårt välbefinnande är det relevant att även prioritera kontors- och sjukvårdsbelysning samt pedagogisk belysning. Kanske bör dynamisk belysning till och med betraktas som en tillgång som kan hjälpa företagen att skapa en mer hälsosam och effektiv arbetsmiljö. Dessutom är reglerbart ljus mer energieffektivt.

Vad är Kelvin Adjustable?

Louis Poulsens armaturer med Kelvin Adjustable har ett spektrum för färgtemperaturer på 2 700–5 700 K, vilket innebär att ljuset steglöst kan variera exakt mellan dessa två värden för att simulera färgtemperaturerna hos naturligt dagsljus från morgon till kväll. Armaturerna kan också variera ljusstyrkan för att efterlikna dagsljusets skiftande intensitet under dagen.

Simulering av naturens rytm

Med hjälp av enkla, förprogrammerade sekvenser förändras ljuset dynamiskt under dagen så att det antingen simulerar ljuset utanför våra fönster eller tillför högre nivåer av dynamik och ljus som stöd för olika nivåer av arbetsaktivitet.

image description
Tidig morgon
 • Dagsljus: Varm färgtemperatur börjar vid 2 700 K och rör sig långsamt uppåt för att vi människor ska börja dagen harmoniskt.
 • Energiläge: Intensiteten är inställd på endast 50 % för att skapa en behaglig upplevelse av rymd, så att en enda skrivbordslampa räcker som komplement.
Morgon
 • Dagsljus: Färgtemperaturen rör sig långsamt upp mot 4 000 K
 • Energiläge: Intensiteten ökar snabbt och färgtemperaturen stiger till en tidig topp på 4 000 K vid 10:00.
Förmiddag/lunch
 • Dagsljus: Intensiteten sjunker och färgtemperaturen faller till 3 500 K.
 • Energiläge: Intensiteten börjar stiga och färgtemperaturen håller sig runt 4 000 K.
Tidig eftermiddag
 • Dagsljus: Ljusintensiteten stiger till sin högsta punkt vid 14:00 för att minska energisvackan efter lunch. Färgtemperaturen stiger till en topp på 5 700 K.
 • Energiläge: Intensiteten fortsätter att stiga mot en topp runt 15:30.
Kväll
 • Dagsljus och Energiläge: Efter höjdpunkten sjunker ljusintensiteten mot en effekt på 50 %. Färgtemperaturen sjunker till 2 700 K.

Intelligent belysning i tre dimensioner

Mer än 1 200 cirkelarmaturer i olika storlekar är monterade på olika nivåer och lyser upp Dansk Metals huvudkontor (Danska Metallarbetarföreningen). Varje armatur är programmerad för att skicka ut en av tre olika ljustyper:

 • Dagsljussimulerat ljus
 • Kall färgtemperatur och -intensitet passar för koncentration.
 • Varm färgtemperatur passar för rekreation och umgänge.

Resultatet är naturligt ljus som följer dagsljusets dynamik och förändras med årstiderna, men som framför allt delar in arbetsmiljön i zoner för olika ändamål.

image description

Himlen och elden

Utöver solljuset var elden en viktig ljuskälla för de första människorna. Det här kan tjäna som inspiration när vi inreder kontor med belysning. Vi kan använda dynamiskt ljus som imiterar solen, samt en fristående armatur vid varje arbetsplats, där de anställda kan justera sitt eget ljus precis som de vill ha det.

image description
}