Louis Poulsen A/S

PLH design as

PLH design as

Jörgen Nyboe och Henning Solfeldt är en del av det industriella designteamet på PLH arkitektkontor som grundades 1977. Båda tog examen från Royal Danish Academy of Fine Arts i Köpenhamn (Jörgen Nyboe 1976 och Henning Solfeldt 1981). Jörgen Nyboe är en av sex delägare.

PLH består av yrkesmänniskor som är intresserade av hur byggnader är konstruerade. Teamet designar även produkter, belysning, skyltning, möbler – vilka har samma blandning av pragmatism och behagfullhet som byggnaderna själva. Inget i deras projekt och produkter är överdådigt. Det mesta är faktiskt sparsmakat. Vad som känns så uppfriskande när man skådar PLH:s arbeten är att de demonstrerar både kontinuitet, självtillit och vilja till konsekvent förnyelse.

Under åren har PLH mottagit åtskilliga priser för sina arkitektarbeten och sina industrikonstruktioner. 1991 mottog de "Europa Nostra Prize" för den pietetsfulla renoveringen av kungliga sjöfartsmuseet i Köpenhamn. LP Charisma, designad för Louis Poulsen har erhållit tre priser i Danmark, USA och Australien.

PLH har också vunnit åtskilliga byggnadstävlingar. 2002 vann de 1:a pris för "GeoCenter" på Möns Klint i Danmark.

Produkter efter PLH design as