Louis Poulsen A/S

Carsten Fischer/Henning Larsen

Carsten Fischer/Henning Larsen

Henning Larsen är en ledande global arkitektbyrå med rötter i den skandinaviska arkitekturtraditionen, såväl estetiskt som socialt och intellektuellt. Företaget arbetar utifrån en stark tro på kunskap, generositet, inspiration och omprövning av traditioner och fokuserar på att utveckla arkitektoniska idéer och lösningar som underlättar vardagen och möter morgondagens utmaningar.

Företaget Henning Larsen, grundat år 1959 av arkitekten Henning Larsen, vars namn företaget fortfarande bär med stolthet, har vuxit till ett internationellt kollektiv av arkitekter och formgivare som samarbetar för att föra ut den nordiska grundsynen på arkitektur till en global publik. Henning Larsen har sitt huvudkontor i Köpenhamn och har dessutom kontor på olika håll i världen för att kunna verka globalt och agera lokalt.

Henning Larsen utmanar, formar och förändrar den fysiska miljön – från städer, stadsrum och byggnader till interiörer och inredning – med ambitionen att skapa progressiva designlösningar. Eftersom man verkar inom ett område som definieras av människor, dagsljus och utrymme utgår Henning Larsen först och främst från människor, i sitt designarbete. Det innebär att en fokuserar på miljövänliga, integrerade och energieffektiva lösningar med en hög grad av socialt ansvar, både när det gäller material och produktion och att skapa tilltalande, sociala och gemenskapsfrämjande utrymmen.