Louis Poulsen A/S

Personvernerklæring

Louis Poulsen A/S - personvernerklæring

1. Formål

Louis Poulsen A/S og datterselskaper* (heretter kalt «Louis Poulsen», «vi» eller «oss») ønsker å gi alle brukere den best mulige opplevelsen i våre digitale løsninger, og derfor bruker vi data om kunder og brukere kombinert med opplysninger fra tredjepartsløsninger.

Louis Poulsen prioriterer svært høyt å ta vare på kundenes data og beskytte de innsamlede opplysningene. Det finnes klart definerte prosedyrer som sikrer at alle personopplysninger behandles etter gjeldende lovgivning, både internt i Louis Poulsen og hos våre samarbeidspartnere. Louis Poulsen A/S CVR-nr: 59742817 er dataansvarlig for alle opplysninger.

Denne personvernerklæringen angir hvilke data som samles inn via våre digitale løsninger, hvilke formål dataene samles inn og brukes til, hvordan dataene håndteres og hvem dataene deles med. Til slutt angis det også hvilke valg du har mht. bruk eller oppdatering av dine data.

Når du besøker Louis Poulsens hjemmesider, deriblant louispoulsen.com/no og shop.louispoulsen.no, aksepterer du innholdet i denne personvernerklæringen i tillegg til kjøpsbetingelser (netthandel), salgs- og leveringsbetingelser, retningslinjer for bruk av informasjonskapsler og øvrige dokumenter som er nevnt i Louis Poulsens personvernerklæring. Denne personvernerklæringen definerer hvordan vi behandler all personlig identifiserbar informasjon som samles inn via våre digitale løsninger. Nedenfor redegjøres det nærmere for Louis Poulsens retningslinjer og praksis vedrørende dataene og hvordan vi behandler dem.

Personvernerklæringen inneholder opplysninger om innsamling og bruk av data som samles inn i forbindelse med bruk av Louis Poulsens digitale løsninger, inkludert hjemmeside, nettbutikk, nyhetsbrev, produktregistrering, kundeundersøkelser, konkurranser, m.m. der det er mulighet for registrering av personopplysninger.

Du er når som helst velkommen til å kontakte Louis Poulsen vedrørende behandlingen av personopplysninger. Du finner våre kontaktopplysninger på hjemmesiden samt nederst i dette dokumentet.

2. Ansvar

Louis Poulsen er ansvarlig for formålet med, og midlene til, behandling av data, og vi forbeholder oss derfor rett til å beskytte dine opplysninger i samsvar med den gjeldende lovgivning.

Louis Poulsen vil få tilgang til å behandle de personopplysningene og dataene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Louis Poulsen er dataansvarlig, og som dataansvarlig behandler vi alle innhentede opplysninger i samsvar med gjeldende norsk lov.

3. Hvilke data som samles inn

Louis Poulsen ønsker å verne om våre kunders og brukeres privatliv, uansett hvilke digitale løsninger som brukes, og derfor er innsamling og lagring av data tilpasset ut fra hvilken løsning som benyttes.

3.1 Automatisk innsamlede data

Louis Poulsens digitale løsninger er basert på ulike teknologier med sikte på å oppnå brukervennlighet og sikkerhet. Disse teknologiene samler automatisk inn data for å kunne tilby den beste løsningen, enten direkte av Louis Poulsen eller av en tredjepart på vegne av oss. Informasjonskapsler og analyse av klikkstrømdata er eksempler på dette.

3.1.1. Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler som inneholder bokstaver og tall, og som lagres på datamaskinen din eller andre enheter. Informasjonskapsler lagres når du besøker en nettside som bruker informasjonskapsler, og de kan brukes til å holde styr på hvilke sider du har besøkt, de kan hjelpe deg med å fortsette der du slapp, eller de kan huske språkinnstillingene dine eller andre preferanser.

Du kan lese våre retningslinjer for informasjonskapsler her: https://www.louispoulsen.com/no/om-oss/cookie-policy/.

3.1.2. Klikkstrømdata

Alle besøk til en digital løsning medfører at det blir sendt opplysninger fra din nettleser til en server. Gjennom analyse av disse dataene kan Louis Poulsen optimere sine digitale løsninger. Data samles inn via tredjepart på vegne av oss.

Det kan samles inn data om din datamaskin med sikte på systemadministrasjon og interne, markedsføringsrelaterte analyser. Disse dataene er statistiske opplysninger om brukernes atferd i forbindelse med de digitale løsningene.

Eksempler på data som samles inn og analyseres

 • dato og tidspunkt for besøk
 • sidene som besøkes i løsningen
 • IP-adressen til den besøkende
 • opplysninger om hvilken nettleser og datamaskin som brukes (type, versjon, operativsystem m.m.)
 • URL fra henvisningsstedet (siden som den besøkende er kommet til Louis Poulsens løsning fra).

3.2 Opplysninger som du aktivt oppgir

I tillegg til opplysningene som samles inn automatisk, behandler vi også data som brukerne aktivt har gitt Louis Poulsen.

Eksempler på data som brukerne aktivt oppgir, er: Person- og kontaktopplysninger som f.eks. e-post, telefonnummer, adresse, fødselsdato, m.m. Hvis du oppgir opplysninger på vegne av en annen person, er det ditt ansvar å sikre at du har rett til å dele opplysningene med oss.

Det kan også være snakk om opplysninger som du deler med oss via Facebook ved å delta i en konkurranse, eller i forbindelse med registrering for å motta nyhetsbrev fra Louis Poulsen. Ytterlige kan det dreie seg om opplysninger Louis Poulsen får i forbindelse med henvendelser til kundeservice.

4. Bruk og oppbevaring av innsamlede data

4.1 Formål med innsamlingen

Nedenfor finner du eksempler på bruk av innsamlede opplysninger:

 • Tilpasning av innhold i digitale løsninger.
 • Effektuering av ordrer i nettbutikk, deriblant handlekurvfunksjon, betaling, sjekk av kortopplysninger m.m.
 • Mulighet for å delta i kundeundersøkelser, konkurranser, loddtrekninger m.m. via digitale løsninger.
 • Arkiv med registrerte produkter og tilhørende personopplysninger.
 • Administrasjon av medlemskap.
 • Ordrebehandling og kommunikasjon i forbindelse med din ordre eller andre forespørsler til Louis Poulsen, inkludert kundeservice.
 • Bekreftelse av din identitet i kommunikasjonen med Louis Poulsen.
 • Hvis vi har ditt uttrykkelige samtykke, kan vi kontakte deg via kontaktopplysningene du har angitt til markedsførings-, salgs-, reklame- og analyseformål, enten via post, digitalt eller via telefon/sms.
 • Vi kan målrette tilbud og kampanjer til den enkelte kunde ut fra atferdshistorikk og demografiske data kombinert med tredjepartsløsninger og data.

4.2. Louis Poulsens juridiske grunnlag for behandling av dine opplysninger til formålene nevnt ovenfor, er som følger:

 • Vi behandler først og fremst dine opplysninger for å oppfylle avtaler med deg, deriblant å sikre at vi kan levere som avtalt, at vår kundeservice kan hjelpe deg og at vi kan leve opp til garantien vi gir deg ved kjøp og registrering av våre produkter.
 • Deretter vil vi også foreta behandlinger, fordi vi vurderer det slik at dette også er i din interesse, deriblant å motta markedsføring som er tilpasset dine preferanser, og dermed hat størst mulig interesse for deg.
 • For enkelte behandlinger, som nyhetsbrev, vil det juridiske grunnlaget være et gyldig samtykke fra deg.

4.3. Oppbevaring

Opplysningene oppbevares i det tidsrommet det er tillatt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem når de ikke lenger er nødvendige. Tidsrommet avhenger av karakteren av opplysningen og bakgrunnen for oppbevaring. I forbindelse med elektronisk markedsføring oppbevares dine opplysninger, med mindre de slettes på forespørsel, maksimalt i en periode på 12 måneder etter at vi sist benyttet dem.

5. Utlevering av opplysninger

5.1. Generelt

Louis Poulsen videreformidler utelukkende kundeopplysninger til tredjepart i samsvar med det som er angitt i disse retningslinjene for personvern.

Vi kan videreformidle dine opplysninger dersom vi er forpliktet til å videreformidle eller dele data for å overholde en rettslig forpliktelse. Videreformidling kan også skje etter pålegg fra domstol eller en annen myndighet, eller for å beskytte varemerker, rettigheter, eiendom, eller sikkerheten til Louis Poulsen A/S. Dette innebærer utveksling av opplysninger med andre virksomheter og organisasjoner med sikte på beskyttelse mot svindel.

Louis Poulsen bruker tjenesteleverandører og databehandlere som utfører arbeid på våre vegne. Tjenestene kan f.eks. være serverdrifting og systemvedlikehold, analyse, betalingsløsninger, adresse- og soliditetskontroll, e-postservice m.m. Disse samarbeidspartnerene kan få tilgang til data i den grad det er nødvendig for å levere deres tjenester. Samarbeidspartnerne vil være kontraktsmessig forpliktet til å behandle alle data strengt fortrolig, og har dermed ikke tillatelse til å bruke data til annet enn det som omfattes av de kontraktsmessige forpliktelsene overfor Louis Poulsen, og vi kontrollerer at våre samarbeidspartnere overholder sine forpliktelser.

Vi gjør oppmerksom på at noen av de tidligere nevnte tjenesteleverandørene tilhører land utenfor EU, og dermed kan et land utenfor EU i visse tilfeller få tilgang til dine opplysninger. Louis Poulsen har sikret at slike overføringer skjer i overensstemmelse med kravene til lovlig overføring av personopplysninger til tredjeland, deriblant særlig US-EU Privacy Shield, samt bruk av Europakommisjonens standardklausuler.

I forbindelse med deltakelse i konfliktløsningsprosedyren via ODR-plattformen http://ec.europa.eu/consumers/odr, kan Louis Poulsen være påkrevd å videreformidle data og personopplysninger til Europakommisjonen, som er operatør av plattformen.

5.2. Særskilt om Google Analytics

Louis Poulsen bruker Google Analytics som webanalyseløsning i våre digitale løsninger. I den forbindelse sendes webanalysedata fra våre digitale løsninger til analyse i den tjenesten Google tilbyr. Her fungerer Google Analytics som «databehandler» for dataene, og Louis Poulsen som «dataansvarlig» for dataene, og Louis Poulsens data kan bare videreformidles etter avtale eller for å overholde rettslige krav.

Du kan lese mer om Googles retningslinjer for konfidensialitet her:

https://policies.google.com/?hl=no.

Google tilbyr en rekke løsninger til anonymisering av dine data og din atferd, les mer her:

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=no.

5.3. Retargeting-teknologier

Våre nettsteder bruker retargeting-teknologier. Dette gir oss mulighet til å annonsere direkte overfor våre besøkende på andre nettsteder. På bakgrunn av interesse ved besøk på våre nettsteder mener vi at visningen av personlig, interessebasert annonsering er mer interessant for våre kunder enn annonser som ikke har en personlig forbindelse.

Vi arbeider også sammen med partnere som bruker sporingsteknologi til å vise annonser digitalt på våre vegne. Disse partnerne kan samle inn opplysninger om dine besøk på våre digitale løsninger og din interaksjon med vår kommunikasjon, deriblant annonser.

Retargeting-teknologi analyserer dine informasjonskapsler og viser annonser basert på din tidligere nettatferd. For ytterligere opplysninger om informasjonskapsler, viser vi til avsnitt 3.1.1. i disse retningslinjene for personvern.

6. Sikkerhet

Vi har vedtatt interne regler om informasjonssikkerhet med instrukser og tiltak som beskytter dine persondata mot å bli tilintetgjort, gå tapt eller bli endret, mot uautorisert offentliggjøring, og mot at uvedkommende får tilgang eller kjennskap til dem.

Vi har fastlagte prosedyrer for tildeling av tilgangsrettigheter til de av våre medarbeidere som behandler sensitive personopplysninger og data som avdekker opplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske tilgang gjennom logging og tilsyn. For å unngå datatap tar vi kontinuerlig sikkerhetskopi av vårt datasett. Vi beskytter også fortroligheten og autentisiteten ved dine data ved hjelp av kryptering. 

Hvis du har valgt en adgangskode til en av Louis Poulsens digitale løsninger, har du et eget ansvar for å oppbevare koden på forsvarlig vis og bruke en sikker forbindelse når du bruker koden. Overføring av data er aldri 100 % sikkert på internett, men Louis Poulsen gjør sitt beste for å sikre dine personopplysninger og legge til rette for sikker digital kommunikasjon.

7. Rettigheter

7.1. Du har kontrollen

Når du oppgir dine opplysninger til Louis Poulsen, skjer dette på frivillig basis. Det kan være tjenester og funksjoner som kun fungerer hvis du har valgt å gi oss tilgang til personopplysninger, f.eks. effektuering av en ordre som er lagt inn i vår nettbutikk.

Vi tilbyr våre kunder og brukere mulighet til å bevare kontrollen over sine data, bl.a. via muligheten til å slette kontoen og påmeldinger til digitale tjenester.

Du kan når som helst bruke vårt nettskjema, sende oss en e-post eller et brev dersom du ønsker innsyn i hvilke opplysninger som er registrert. Se våre kontaktopplysninger nederst i dette dokumentet. Du har rett til kostnadsfritt å få utlevert en kopi av de personopplysningene vi behandler om deg.Adgangen til utlevering av opplysninger kan imidlertid være begrenset av hensyn til andre personers personvern, forretningshemmeligheter og immaterielle rettigheter.

Vær også oppmerksom på at det fra Louis Poulsens digitale løsninger vises til eksterne medier med egne retningslinjer for personvern som ligger utenfor Louis Poulsens innflytelse. Vi anbefaler at du også der orienterer deg om deres aktuelle retningslinjer.

 7.2. Avmelding og innvending

Du har rett til å komme med innvendinger mot vår behandling av dine persondata.

Hvis du mottar e-post med markedsføringsinnhold, kan du bare klikke på avmeldingslinken som finnes i e-posten. Da vil du ikke lenger motta ytterligere markedsføringmateriell til den aktuelle e-postadressen. Hvis du gjerne vil melde deg av alt markedsføringsmateriell, uansett om det er digitalt eller analogt, trenger du bare skrive til Louis Poulsen med emnet «personvern – sletting». Se våre kontaktopplysninger nederst i dette dokumentet.

Hvis det oppstår tvil om identiteten din, kan vi be om ytterligere dokumentasjon i form av f.eks. kopi av pass. Kostnader knyttet til dette dekkes ikke av Louis Poulsen.

Personopplysninger til bruk i forbindelse med service og administrative henvendelser kan du også avmelde deg ved å kontakte Louis Poulsen (se nedenfor), som deretter vil foreta en manuell brukersletting.

7.3. Korrigering og oppdatering av opplysninger

Du har mulighet til å få oppdatert, supplert, sperret eller slettet dine personopplysninger som er registrert hos Louis Poulsen, men også her vil det måtte tas hensyn til gjeldende lovgivning. Hvis det finnes forhold som hindrer oss i å etterkomme ditt ønske om oppdatering, vil du bli informert innen rimelig tid. Se også våre kontaktopplysninger nederst i dette dokumentet.

7.4. Retten til å klage

Dersom du føler at dine opplysninger ikke har blitt behandlet riktig, kan du klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.no.

8. Oppdatering av retningslinjer

Louis Poulsen vil til enhver tid overholde gjeldende lover og prinsipper for personvern- og databeskyttelse. Vi oppdaterer disse retningslinjene fortløpende med utgangspunkt i endringer i lovgivningen, og for å sikre at retningslinjene avspeiler de aktuelle digitale løsningene som vi tilbyr våre kunder.

Vesentlige endringer vil bli kunngjort via vår hjemmeside og kan også deles via e-post.

9. Kontaktopplysninger

Skriv til: privacy@louispoulsen.com eller til Louis Poulsen, Kuglegårdsvej 19-23, 1434 København K. Merk henvendelsen med ”Privacy”.

Du har også mulighet til å bruke skjemaet som er tilgjengelig på nett. Du finner det nederst på louispoulsen.com

 

Oppdatert oktober 2018

 

*: Louis Poulsen Germany GmbH, Louis Poulsen Sweden AB, Louis Poulsen Norway AS, Louis Poulsen Finland Oy, Louis Poulsen USA Inc., Louis Poulsen Japan Ltd., Louis Poulsen UK Limited, Louis Poulsen Switzerland AG, Louis Poulsen Holland BV, Louis Poulsen Asai Pte. Ltd.

Inspirasjon til belysning

Meld deg på Louis Poulsens nyhetsbrev og bli den første som får høre om våre spennende produktnyheter, prosjekter og inspirerende bruksområder over hele verden.

Vil du avslutte abonnementet?

Takk for at du abonnerer på vårt nyhetsbrev for Louis Poulsen.

Vi gleder oss til å inspirere deg med produktene våre – designet for å forme lys.

Du vil snart motta ditt første nyhetsbrev.

Hvis du ikke klarer å vente, ta en titt på Instagramfeeden vår for lysende inspirasjon.

 

Følg Louis Poulsen på instagram