Louis Poulsen A/S

Privacybeleid

Louis Poulsen A/S Privacybeleid

1. Doel

Louis Poulsen A/S en onze dochterondernemingen* (hierna aangeduid als 'Louis Poulsen', 'wij' of 'ons') willen alle gebruikers de best mogelijke ervaring met onze digitale oplossingen bieden. Daarom gebruiken we gegevens met betrekking tot onze klanten en gebruikers in combinatie met informatie die is verzameld via oplossingen van derden.

Louis Poulsen zorgt met trots voor alle klantgegevens en beschermt de informatie die wordt verzameld. Er zijn duidelijk gedefinieerde procedures om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke informatie wordt verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving, zowel intern bij Louis Poulsen als door onze zakelijke partners. Louis Poulsen A/S, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59742817, is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle gegevens.

In dit privacybeleid staat beschreven welke gegevens er worden verzameld via onze digitale oplossingen, voor welke doeleinden dergelijke gegevens worden verzameld en gebruikt, hoe gegevens worden beheerd en met wie de gegevens worden gedeeld. Daarnaast wordt uitgelegd welke opties u hebt met betrekking tot het gebruik van uw gegevens en het wijzigen ervan.

Als u de websites van Louis Poulsen bezoekt, inclusief louispoulsen.com/nl, accepteert u de voorwaarden van dit privacybeleid, evenals de commerciële voorwaarden (online), de voorwaarden en bepalingen voor verkoop en levering, het cookiebeleid en andere documenten zoals gespecificeerd in het privacybeleid van Louis Poulsen. In dit privacybeleid wordt beschreven hoe we alle gegevens verwerken die betrekking hebben op natuurlijke personen en die via onze digitale oplossing worden verzameld. Hieronder worden Louis Poulsens beleid en praktijken inzake gegevens en de verwerking ervan in meer detail beschreven.

Ons privacybeleid bevat informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens die worden verzameld via Louis Poulsens digitale oplossingen, waaronder onze website, webshop, nieuwsbrieven, productregistraties, klantenonderzoeken, wedstrijden en andere services waarvoor het mogelijk is om persoonsgegevens te registreren.

U kunt altijd contact opnemen met Louis Poulsen als u vragen hebt over de manier waarop we persoonsgegevens verwerken. U vindt onze contactgegevens op de website en aan het einde van deze tekst.

2. Verantwoordelijkheid

Louis Poulsen is verantwoordelijk voor het doel waarvoor en de middelen waarmee de gegevens worden verwerkt. Daarom behouden wij ons het recht voor om uw gegevens te beveiligen in overeenstemming met de huidige wetgeving.

Louis Poulsen zal toegang verkrijgen om de persoonlijke informatie en de gegevens te verwerken zoals beschreven in dit privacybeleid. Louis Poulsen is de verwerkingsverantwoordelijke en in die hoedanigheid verwerken we alle verzamelde gegevens in overeenstemming met de van toepassing zijnde Britse wetgeving.

3. Welke gegevens we verzamelen

Bij Louis Poulsen willen we de privacy van onze klanten en gebruikers beschermen, ongeacht welke digitale oplossing ze gebruiken. Daarom passen we de verzameling en opslag van gegevens aan op basis van de gebruikte oplossing.

3.1. Automatisch verzamelde gegevens

Louis Poulsens digitale oplossingen zijn gebaseerd op verschillende technologieën om gebruiksgemak en veiligheid te garanderen. Met deze technologieën kunnen automatisch gegevens worden verzameld om de best mogelijke oplossing te bieden. Dit kan door Louis Poulsen zelf worden gedaan, of namens ons door een externe partij. Cookies en de analyse van clickstreamgegevens zijn voorbeelden van dit proces.

3.1.1. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die letters en cijfers bevatten en die op uw computer of andere apparaten worden opgeslagen. Cookies worden op uw apparaat opgeslagen wanneer u een website bezoekt die gebruikmaakt van cookies. Ze kunnen worden gebruikt om te traceren welke pagina's u hebt bezocht, om u te helpen verder te gaan waar u bent gestopt, of om uw taalinstellingen of andere voorkeuren te onthouden.

Raadpleeg ons cookiebeleid hier: https://www.louispoulsen.com/nl/over-ons/cookie-policy/.  

3.1.2. Clickstreamgegevens

Alle bezoeken aan onze digitale oplossingen hebben tot gevolg dat er gegevens van uw browser naar een server worden verzonden. Louis Poulsen kan deze gegevens analyseren om zijn digitale oplossingen te optimaliseren. Gegevens worden via derden namens ons verzameld.

Gegevens over uw computer kunnen worden verzameld voor systeembeheer en interne marketinggerelateerde analyses. Deze gegevens vormen statistische informatie over het gedrag van gebruikers in de digitale oplossingen.

Voorbeelden van de gegevens die worden verzameld en geanalyseerd:

 • Datum en tijd van het bezoek
 • De pagina's van de oplossing die worden bezocht
 • Het IP-adres van de bezoeker
 • Informatie over de browser en computer die worden gebruikt (type, versie, besturingssysteem enzovoort)
 • De URL van waaruit is doorverwezen (de pagina van waaruit de bezoeker bij Louis Poulsens oplossing terecht is gekomen)

3.2. Informatie die door u actief is ingediend

Naast de informatie die automatisch wordt verzameld, kunnen we ook gegevens verwerken die gebruikers actief bij Louis Poulsen hebben ingediend.

Voorbeelden van gegevens die actief worden ingediend door gebruikers zijn persoons- en contactgegevens zoals e-mailadres, telefoonnummer, adres en geboortedatum. Als u informatie indient namens een andere persoon, is het uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u het recht hebt om deze gegevens met ons te delen.

Dit kan ook gegevens betreffen die u met ons deelt via Facebook, door deel te nemen aan een prijsvraag, of in verband met de registratie om nieuwsbrieven van Louis Poulsen te ontvangen. Informatie kan ook bij Louis Poulsen worden ingediend in verband met de klantenservice of verzoeken tot ondersteuning.

4. Gebruik en opslag van de verzamelde gegevens

4.1. Doel van de verzameling

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van manieren waarop verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt:

 • Aanpassing van de inhoud in onze digitale oplossingen.
 • Uitvoering van bestellingen in de onlineshop, waaronder de winkelmandfunctie, betalingen en de controle van kaartgegevens.
 • De mogelijkheid om deel te nemen aan klantenonderzoeken, wedstrijden, loterijen enzovoort via digitale oplossingen.
 • Archivering van geregistreerde producten en gerelateerde persoonsgegevens.
 • Beheer van lidmaatschappen.
 • Opdrachtverwerking en communicatie in verband met uw bestelling of andere vragen aan Louis Poulsen, waaronder via de klantenservice.
 • Bevestiging van uw identiteit bij de communicatie met Louis Poulsen.
 • Als we uw uitdrukkelijke toestemming hebben, kunnen we contact met u opnemen via de contactgegevens die u hebt ingediend voor marketing-, verkoop-, reclame- en analysedoeleinden, hetzij per post, digitaal of telefonisch/per sms.
 • We kunnen aanbiedingen en campagnes op elke klant toespitsen op basis van hun gedragsgeschiedenis en demografische gegevens, gecombineerd met oplossingen en gegevens van derden.

4.2. Louis Poulsen verwerkt uw gegevens met de bovengenoemde doelen op basis van de volgende juridische grondslagen:

 • Wij verwerken uw gegevens in de eerste plaats ten behoeve van de overeenkomst die we met u hebben, bijvoorbeeld om volgens afspraak aan u te leveren, ervoor te zorgen dat ons klantenserviceteam u kan helpen en ervoor te zorgen dat we de garantie kunnen naleven die we u bij aankoop en registratie van onze producten verstrekken.
 • Daarnaast verwerken we gegevens voor doeleinden die volgens ons in uw belang zijn, zoals het versturen van marketingmateriaal dat is afgestemd op uw voorkeuren en daardoor zo interessant mogelijk voor u is.
 • Voor bepaalde soorten verwerking, zoals het versturen van nieuwsbrieven, vindt gegevensverwerking plaats op basis van de toestemming die u hebt gegeven.

4.3. Opslag

De gegevens worden opgeslagen voor de wettelijke termijn die door de huidige wetgeving wordt voorgeschreven en we verwijderen gegevens zodra ze niet meer nodig zijn. De periode is afhankelijk van de aard van de gegevens en de reden voor opslag. Gegevens die voor elektronische marketingdoeleinden worden gebruikt, worden maximaal 12 maanden bewaard vanaf de datum waarop ze voor het laatst zijn gebruikt, tenzij ze op een eerder moment op uw verzoek worden verwijderd.

5. Openbaarmaking van gegevens

5.1. In het algemeen

Louis Poulsen zal alleen klantgegevens aan een derde partij verstrekken in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid.

Wij kunnen uw gegevens bekendmaken als we de verplichting hebben om gegevens door te sturen of te delen om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Openbaarmaking kan ook plaatsvinden indien een rechtbank of een andere instantie dit beveelt, of ter bescherming van de handelsmerken, de rechten, het eigendom of de veiligheid van Louis Poulsen A/S. Dit houdt onder andere in dat er informatie met andere bedrijven en organisaties kan worden uitgewisseld om bescherming te bieden tegen fraude.

Louis Poulsen maakt gebruik van dienstverleners en gegevensverwerkers die namens ons werken. Dergelijke diensten kunnen bijvoorbeeld serverhosting en systeemonderhoud, analyse, betaaloplossingen, beheer van adressen en kredietwaardigheid of e-mailservices omvatten. Deze zakenpartners kan toegang worden verleend tot gegevens voor zover nodig om hun services en oplossingen aan te bieden. Dergelijke zakenpartners zullen contractueel verplicht worden alle gegevens strikt vertrouwelijk te behandelen en zullen daardoor geen toestemming hebben om gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan bepaald in de contractuele overeenkomst met Louis Poulsen. Wij controleren of onze zakenpartners aan hun verplichtingen voldoen.

Houd er rekening mee dat sommige van de bovengenoemde dienstverleners zich buiten de EU bevinden, wat betekent dat er in bepaalde gevallen vanuit een land buiten de EU toegang kan worden verkregen tot uw gegevens. Louis Poulsen heeft maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat dergelijke overdrachten plaatsvinden volgens de vereisten voor de juridische overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, met name met inbegrip van het EU-VS-privacyschild en het gebruik van de standaardbepalingen van de Europese Commissie.

Bij deelname aan geschillenbeslechtingsprocedures via het ODR-platform http://ec.europa.eu/consumers/odr kan van Louis Poulsen worden gevraagd dat het gegevens en persoonlijke informatie aan de Europese Commissie bekendmaakt, die de bediener is van het platform.

5.2. Speciale informatie met betrekking tot Google Analytics

Louis Poulsen maakt gebruik van Google Analytics als webanalyseoplossing binnen onze digitale oplossingen. In het kader hiervan worden webanalysegegevens vanuit onze digitale oplossingen verstuurd om door de service van Google te worden geanalyseerd. Google Analytics fungeert hierbij als 'gegevensverwerker' en Louis Poulsen als 'verwerkingsverantwoordelijke', en de gegevens van Louis Poulsen mogen uitsluitend bekend worden gemaakt indien dit is overeengekomen of om te voldoen aan wettelijke vereisten.

Lees hier meer over het privacybeleid van Google:

https://policies.google.com/?hl=nl.

Google biedt diverse oplossingen voor het beschermen van de anonimiteit van uw gegevens en gedrag. Zie hier meer:

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=nl.

5.3. Retargetingtechnologieën

Onze websites maken gebruik van retargetingtechnologieën. Dit geeft ons de mogelijkheid om op andere websites rechtstreeks aan onze bezoekers te adverteren. Op basis van de belangstelling voor een bezoek aan onze websites zijn wij van mening dat de weergave van op persoonlijke interesses gebaseerde reclame interessanter is voor onze klanten dan advertenties die niet op de betreffende persoon zijn afgestemd.

We werken ook samen met partners die volgtechnologieën gebruiken om digitale advertenties namens ons weer te geven. Deze partners kunnen informatie verzamelen over uw bezoeken aan onze digitale oplossingen en uw interactie op basis van onze berichten, met inbegrip van onze advertenties.

Retargetingtechnologieën analyseren uw cookies en geven advertenties weer op basis van uw vorige onlineactiviteit. Raadpleeg hoofdstuk 3.1.1. van dit privacybeleid voor meer informatie over cookies.

6. Veiligheid

We hebben interne informatieveiligheidsregels vastgesteld die bestaan uit instructies en maatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens worden vernietigd, verloren gaan of worden gewijzigd, ongeautoriseerd worden gepubliceerd en om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot of kennis hebben van deze gegevens.

We hebben procedures vastgesteld voor de verlening van toegangsrechten aan onze medewerkers die omgaan met gevoelige persoonsgegevens en met gegevens die informatie bevatten over persoonlijke interesses en gewoonten. We beheren de toegang tot deze gegevens door middel van inlogfuncties en toezicht. Om te voorkomen dat er gegevens verloren gaan, zorgen we ervoor dat er voortdurend een back-up van onze datasets wordt gemaakt. We maken ook gebruik van codering voor het beschermen van de vertrouwelijkheid en authenticiteit van uw gegevens. 

Als u een wachtwoord hebt gekozen voor een van de digitale oplossingen van Louis Poulsen, bent u er verantwoordelijk voor dit wachtwoord op een verantwoorde manier te bewaren en ervoor te zorgen dat u een veilige internetverbinding gebruikt wanneer u dit wachtwoord invoert. Datatransmissie is nooit 100% veilig via internet, maar Louis Poulsen doet zijn uiterste best om uw persoonsgegevens te beveiligen en veilige digitale communicatie te ondersteunen.

7. Rechten

7.1. U bepaalt

Wanneer u informatie verstrekt aan Louis Poulsen, doet u dat op vrijwillige basis. Er zijn bepaalde diensten en functies die alleen kunnen worden gebruikt als u ons toegang tot persoonsgegevens geeft. Denk bijvoorbeeld aan het afronden van een bestelling via onze webshop.

We bieden onze klanten en gebruikers de mogelijkheid om controle te houden over hun gegevens. Ze hebben onder andere de mogelijkheid om accounts te verwijderen en abonnementen op digitale services op te zeggen.

U kunt op elk gewenst moment ons online formulier gebruiken of een e-mail of brief sturen als u wilt weten welke gegevens we van u hebben. U vindt onze contactgegevens aan het einde van dit document. U hebt het recht om kosteloos een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die we over u verwerken.De toegang tot de bekendmaking van gegevens kan echter beperkt zijn, aangezien de privacy van anderen, bedrijfsgeheimen en intellectuele-eigendomsrechten moeten worden beschermd.

Houd er ook rekening mee dat er vanuit de digitale oplossingen van Louis Poulsen wordt verwezen naar externe media die hun eigen privacyrichtlijnen hebben. Hierover heeft Louis Poulsen geen zeggenschap. We raden u aan op de hoogte te blijven van het actuele beleid van deze externe partijen.

 7.2. Intrekking van registratie en bezwaar

U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Als u e-mails ontvangt met marketingmateriaal, hoeft u alleen maar op de afmeldlink in de e-mail te klikken. U ontvangt dan geen marketingmateriaal meer via het betreffende e-mailadres. Als u zich wilt afmelden voor elk soort marketingmateriaal, zowel digitaal als analoog, kunt u hiervoor een schriftelijke aanvraag indienen bij Louis Poulsen. Gebruik hierbij 'privacy – deletion' als aanhef. U vindt onze contactgegevens aan het einde van dit document.

Als er twijfels bestaan ten aanzien van uw identiteit, kunnen wij u om aanvullende documentatie vragen, zoals een kopie van uw paspoort. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien, worden niet door Louis Poulsen gedekt.

Het gebruik van persoonsgegevens in verband met services en administratieve verzoeken kan ook worden stopgezet door contact op te nemen met Louis Poulsen (zie hierboven). De gebruiker wordt dan handmatig verwijderd.

7.3. Verificatie en bijwerken van informatie

U hebt ook de mogelijkheid om persoonsgegevens die zijn opgeslagen door Louis Poulsen, te laten bijwerken, aanvullen, blokkeren of verwijderen, eveneens zolang dit mogelijk is in overeenstemming met de huidige wetgeving. Als er omstandigheden zijn op grond waarvan we niet kunnen voldoen aan uw verzoek tot bijwerken, wordt u hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte gesteld. Zie onze contactgegevens aan het einde van dit document.

7.4 Uw recht om een klacht in te dienen

Als u vindt dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt, kunt u via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl een klacht indienen bij het Information Commissioner's Office.

8. Bijwerken van het beleid

Louis Poulsen voldoet te allen tijde aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en beginselen inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens. We werken dit beleid voortdurend bij naar aanleiding van eventuele veranderingen in de wetgeving en we zorgen ervoor dat het beleid in overeenstemming is met de huidige digitale oplossingen die wij onze klanten bieden.

Belangrijke wijzigingen worden aangekondigd via onze website en kunnen ook worden bekendgemaakt via e-mail.

9. Contactgegevens

Stuur een bericht naar privacy@louispoulsen.com of naar Louis Poulsen, Kuglegårdsvej 19-23, 1434 København, Danmark. Schrijf 'Privacy' in de onderwerpregel of op de envelop.

U kunt ook contact met ons opnemen via het online formulier. Ga hiervoor naar onze website. U vindt het formulier onderaan louispoulsen.com.

 

Bijgewerkt: oktober 2018

 

*: Louis Poulsen Duitsland GmbH, Louis Poulsen Zweden AB, Louis Poulsen Noorwegen AS, Louis Poulsen Finland Oy, Louis Poulsen USA Inc. , Louis Poulsen Japan Ltd., Louis Poulsen UK Limited, Louis Poulsen Zwitserland AG, Louis Poulsen Nederland BV, Louis Poulsen Azië Pte. Ltd.

Verlichtende inspiratie

Meld u aan voor de nieuwsbrieven van Louis Poulsen. Dan weet u zeker dat u altijd als eerste op de hoogte bent van productnieuws, projecten en andere inspirerende evenementen.

Wilt u zich afmelden?

Hartelijk dank voor uw aanmelding voor de nieuwsbrief van Louis Polsen met daarin nieuws en inspiratie.

Onze producten zijn bedoeld om licht vorm te geven.
Binnenkort ontvangt u de eerste nieuwsbrief.

Als u nu meteen inspiratie wilt opdoen, neem dan eens een kijkje op onze Instagram-feed.

 

Følg Louis Poulsen på instagram