Steak Royal — Copenhagen, Denmark

Hotel & Leisure

Kategori: Hotel & Leisure

Fotograf: Lars Kaslov

Produkter: PH 3½-2½ Bord, PH 3½-3 Pendel, Wohlert