Miami Private — Miami Beach, United States

Residential

Category: Residential

Photographer: Jacob Termansen

Products: AJ Eklipta, AJ Eklipta, AJ Table, Ballerup, Ballerup Mini, PH 3/2 Table, PH 4½-3½ Glass Table, PH 80, PH Artichoke, Toldbod 155/220 Glass Pendant