Louis Poulsen A/S

Studerende - projekter og praktik

Louis Poulsen (LP) sætter pris på at samarbejde med studerende ved vidregående uddannelser. Det kan være projekt- og afhandlingsemner samt praktikpladser.

Når og hvis LP indgår en samarbejdsaftale med dig, skal du underskrive en fortrolighedserklæring og give Louis Poulsen mulighed for en grundig gennemlæsning af dit færdige projekt inden det afleveres til uddannelsesstedet. Hvis du kommer i praktik ved LP, er det i samarbejde med den/de pågældende afdelinger, at I finder ud hvordan forløbet og slutprojektet skal blive.