Miami Private — Miami Beach, United States

Residential

Kategorie : Residential

Fotograf : Jacob Termansen

Produkte : AJ Eklipta, AJ Eklipta, AJ Tischleuchte, Ballerup, Ballerup Mini, PH 3/2 Tischleuchte, PH 4½-3½ Glas Tischleuchte, PH 80, PH Artichoke, Toldbod 155/220 Glas Pendelleuchte